Menu

Moduloversigt

AU Ledelse i praksis - Online

Valgte hold
Startdato 16. april 2020
Slutdato 10. juni 2020
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser

Undervisningsform: Online

 

Undervisning på følgende datoer

 

16/4 + 23/4 + 30/4 +  7/5 + 14/5 + 20/5 + 28/5 + 4/6

 

Alle dage kl. 08.00-14.45

 

Eksamen er den 10. juni 2020

 

Pris 7.800 kr

Er du ledig og ønsker at deltage på kurset kontakt skolen.


Ledelse i Praksis 
Omfang:10 ECTS-point 

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål

Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet. Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og metoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

 Læringsmål

Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge.
 • Skal forstå ledelsesmæssig praksis inden for eget erhverv på en reflekteret måde.

 Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og foretage justeringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og medarbejdere.
 • Skal kunne anvende ledelseskommunikation som en del af egen ledelsespraksis.

  Kompetence

 • Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau.
 • Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring.
 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og tilgrænsende faglige områder.

 Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil og -udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode med fokus på problemformulering og metode
 
Uddannelserne udbydes af UCN Act2Learn og gennemføres i et samarbejde mellem UCN act2learn og Kursuscentret.nu på EUC Nordvest