Menu

Moduloversigt

AU Coaching og konflikthåndtering - Online

Valgte hold
Startdato 5. maj 2020
Slutdato 25. juni 2020
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser

Undervisningsform: Online


Undervisning på følgende datoer

5/5 + 12/5 + 19/5 + 26/5 + 2/6 + 9/6 + 16/6 + 23/6

Alle dage kl. 08.00-14.45

Eksamen er den 25. juni 2020

Pris 7.800 kr

Er du ledig og ønsker at deltage på kurset kontakt skolen.

 

Coaching og Konflikthåndtering

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål

Det er formålet, at den studerende udvikler sine evner inden for konflikthåndtering. Det er ligeledes formålet, at den studerende kan anvende forskellige kommunikative redskaber i praksis – herunder eksempelvis coaching, mediation, forhandling og gruppeprocesser for at kon-flikthåndtere

Læringsmål:

Den studerende…

Viden og forståelse

 • Skal have viden om relevante teorier, metoder og dialogværktøjer, som kan bruges til at håndtere konflikter i en organisatorisk kontekst
 • Skal have forståelse for forskellige personprofilers og relationers betydning for en potentiel konflikts opståen og udvikling.

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere og analysere praksisnære problemstillinger i forbindelse med organisatoriske konflikter og uenigheder
 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til forhandling og konflikthåndtering på individ/afdeling og på teamniveau.

Kompetence

 • Skal kunne tage kritisk stilling til, hvilke konflikthåndteringsmetoder, der er relevante at bruge i egen organisation
 • Skal kunne bruge fagets teorier og metoder til at udvikle sine evner til at håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag
 • Skal kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og –teknikker til at skabe læ-ring og udvikling i egen organisation.

Indhold

 • Coaching, teorier, modeller, værktøjer
 • Konflikthåndtering, teorier, modeller, værktøjer
 • Kommunikative teori, modeller værktøjer
 • Den organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching
 • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssig kompetencer

 

Uddannelserne udbydes af UCN Act2Learn og gennemføres i et samarbejde mellem UCN act2learn og Kursuscentret.nu på EUC Nordvest