Menu

Moduloversigt

AU Kommunikation i praksis - Online

Valgte hold
Startdato 27. april 2020
Slutdato 22. juni 2020
Maksimum antal deltagere 20
19 ledige pladser


Undervisningsform: Online

 

Undervisning på følgende datoer

 

27/4 + 4/5 + 11/5 + 18/5 + 25/5 + 2/6 + 8/6 + 15/6

 

Alle dage kl. 08.00-14.45


Eksamen er den 22. juni 2020 

 

Pris 7.800 kr

Er du ledig og ønsker at deltage på kurset kontakt skolen.

 

Kommunikation i praksis

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål

Modulets formål er at kvalificere den studerende til at varetage verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Ligeledes er målet, at med udgangspunkt i den enkelte kommunikationsopgave kan den studerende analysere og vurdere opgaven med henblik på en løsning af denne

Læringsmål

Den studerende…

Viden og forståelse

 • Skal have en grundlæggende viden om kommunikationens mål og om modtager-/ afsenderforhold.
 • Skal have forståelse af, hvad konfliktnedtrappende kommunikation er i en praksissammenhæng, herunder forståelse af verbal og nonverbal kommunikation.
 • Skal have viden om relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer, herunder forståelse af genre- og medievalg i forhold til kommunikationsbudskaber og – mål.
 • Skal have viden om valg af sprog inden for forskellige genrer og medier

 Færdigheder

 • Skal kunne analysere og vurdere praksisnære kommunikationsopgaver.
 • Skal kunne deltage konstruktivt i dialogbaseret kommunikation.
 • Skal kunne anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen
 • Skal kunne analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave.

 

Kompetencer

 • Skal kunne identificere relevante kommunikationsværktøjer i egen personlig kommunikation.
 • Skal kunne varetage verbal, skriftlig og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst, herunder anvende relevante modeller og værktøjer.
 • Skal kunne indgå i planlægning og gennemførelse af kommunikationsopgaver, herunder vælge den rette formidlingsform

 

Indhold

 • Mødekommunikation
 • Kommunikationsmodeller
 • Samtaleværktøjer
 • Planlægnings- og formidlingsværktøjer, herunder præsentationsteknik
 • Online kommunikation
 • Målgruppeorientering
 • Skriftlig kommunikation
 • Konflikthåndtering

 

Uddannelserne udbydes af UCN Act2Learn og gennemføres i et samarbejde mellem UCN act2learn og Kursuscentret.nu på EUC Nordvest