Moduloversigt

AU Kommunikation i praksis

Kontakt skolen for nærmere info omkring kursus start.

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Kommunikation i praksis

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Modulets formål er at kvalificere den studerende til at varetage verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Ligeledes er målet, at med udgangspunkt i den enkelte kommunikations-opgave kan den studerende analysere og vurdere opgaven med henblik på en løsning af denne

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have en grundlæggende viden om kommunikationens mål og om modtager-/ afsenderforhold.
 • Skal have forståelse af, hvad konfliktnedtrappende kommunikation er i en praksissammen-hæng, herunder forståelse af verbal og nonverbal kommunikation.
 • Skal have viden om relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer, herunder forståelse af genre- og medievalg i forhold til kommunikationsbudskaber og – mål.
 • Skal have viden om valg af sprog inden for forskellige genrer og medier

Færdigheder:

 • Skal kunne analysere og vurdere praksisnære kommunikationsopgaver.
 • Skal kunne deltage konstruktivt i dialogbaseret kommunikation.
 • Skal kunne anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen
 • Skal kunne analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave.

Kompetencer:

 • Skal kunne identificere relevante kommunikationsværktøjer i egen personlig kommunikation.
 • Skal kunne varetage verbal, skriftlig og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kon-tekst, herunder anvende relevante modeller og værktøjer.
 • Skal kunne indgå i planlægning og gennemførelse af kommunikationsopgaver, herunder vælge den rette formidlingsform

Indhold: 

 • Mødekommunikation
 • Kommunikationsmodeller
 • Samtaleværktøjer
 • Planlægnings- og formidlingsværktøjer, herunder præsentationsteknik
 • Online kommunikation
 • Målgruppeorientering
 • Skriftlig kommunikation
 • Konflikthåndtering
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8:00 til 14:45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse se nedenfor
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
Status