Moduloversigt

AU Lean ledelse i praksis

Kontakt skolen for nærmere info omkring kursus start.

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Lean ledelse i praksis

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at kunne arbejde med Lean ledelse, herunder Lean som et strategisk værktøj. Det er ligeledes formålet, at den studerende kan motivere medarbejderne og være drivkraft i arbejdet med at skabe løbende forbedringer og kan anvende de vigtigste Lean værktøjer.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for Lean ledelse
 • Skal kunne anvende Lean filosofien som strategisk ledelsesværktøj, samt kunne forstå, forholde sig til, fortolke og formidle Lean filosofiens vilkår, dimensioner og perspektiver.
 • Skal kunne forholde sig til sammenhængen mellem Lean og teams, som metoder til involvering af medarbejdere i at skabe en Lean kultur, kendetegnet ved fokus på værdiskabelse og løbende forbedringer.

Færdigheder:

 • Kan anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de værktøjer, der knytter sig til beskæftigelse inden for Lean ledelses området.
 • Kan vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder.
 • Kan beskrive og formidle de nødvendige kommunikationsstrukturer og formidle praksis-nære problemstillinger og løsningsmuligheder til alle interessenter i forbindelse med implementering og drift af Lean ledelse.
 • Kan identificere de organisatoriske udfordringer og inddrage medarbejderne aktivt i Lean processen, ved anvendelse af relevante værktøjer.
 • Kan identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige påvirkninger ved implementering af Lean.

Kompetencer:

 • Skal kunne lede udviklingsorienterede og /eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for Lean ledelse.
 • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til Lean ledelse.
 • Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til Lean i praksis.
 • Skal kunne definere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig udvikling og læring.

Indhold: 

 • Lean-ledelse som ledelsesfilosofi
 • Lean-modeller, metoder og processer
 • Lean-ledelse ved implementering af Lean i administration eller produktionen
 • Lean-ledelse og inddragelse af medarbejderne
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8:00 til 14:45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse se nedenfor
Kontaktperson Elisa Wagner Jensen
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
Status