Moduloversigt

AU Positiv psykologi i ledelse

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt et par års erhvervserfaring.

Kursusdage: 05.02.2021 + 12.02.2021 + 26.02.2021 + 05.03.2021

Evt. tillæg for privatisteksamen på kr. 2500,-

Modul: Positiv psykologi i ledelse

ECTS: 5

Eksamen: Mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis og med intern bedømmelse efter 7- trins skalaen. Synopsen indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over praksis og teori inden for fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at mennesker trives og præsterer optimalt. Det er endvidere formålet, at den studerende får kendskab til hvordan styrkebaseret medarbejderudvikling fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

  • Skal inden for den positive psykologis område have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode og kunne bringe den positive psykologis resultater ind i en arbejdsmæssig kontekst

Færdigheder:

  • Skal kunne anvende centrale metoder og konkrete redskaber til opbygning af psykologisk kapital: Graden af optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, flytte fokus og skabe handlekraft og engagement

Kompetencer:

  • Skal kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau og skabe flow, engagement og udvikling ved at sætte fokus på medarbejdernes styrker.
  • Skal på et reflekteret grundlag i egen afdeling kunne anvende styrkebaseret ledelse til udvikling af egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med anvendelsen af positiv psykologi

Indhold: 

  • Lederens egen trivsel
  • Styrker og autentisk ledelse
  • Det engagerede liv og Flow
  • Psykologisk kapital
  • Lederens kommunikation
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 8. november 2023
Startdato 9. november 2023
Slutdato 14. december 2023
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 5000,00 kr.
Pris for ledige 5000,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 5000,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
10 ledige pladser