Moduloversigt

AU Det strategiske lederskab

Kursusdage: 13.04.23 + 20.04.23 + 26.04.23 + 04.05.23 + 10.05.23 + 17.05.23 + 25.05.23 + 01.06.23

Eksamen: 06.06.23

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Det strategiske lederskab

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle sin forståelse af det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver.
Den studerende skal kunne identificere strategiske problemstillinger i en praktisk kontekst og gen-nem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelse af løsningsforslag.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

Den studerende:
• Skal have viden om fagområdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, strategiudvikling og strategiimplementering.
• Skal have viden om, hvordan strategiske tiltag påvirker både organisationen og individet.
• Skal forstå lederskabets betydning i forhold til den strategiske proces.
• Skal have forståelse af strategimæssige sammenhænge og processer i forhold til eget organisatorisk niveau.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
• Anvende centrale metoder og teorier i forhold til det strategiske lederskab på eget organi-satoriske niveau.
• Beskrive, analysere, vurdere og formidle organisationens strategiske situation og intention samt anbefale indsatsområder.
• Medvirke til at gennemføre strategiske tiltag i afgrænsede dele af organisationen med af-sæt i eget lederskab.
• Skal kunne indsamle data om den valgte ledelsesmæssige problemstilling og bearbejde data med henblik på empirisk viden i forhold til problemstillingen

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
• Identificere egne muligheder for udvikling af sit strategiske lederskab.
• Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med det formål at realisere organisationens strategi på eget organisatoriske niveau.

Indhold
• Strategiske teorier og modeller
• Strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering
• Udvikling af lederskab, der omsætter strategien til praksis
• Forandringsprocesser

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 12. april 2023
Startdato 13. april 2023
Slutdato 8. juni 2023
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 10000,00 kr.
Pris for ledige 10000,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 10000,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
10 ledige pladser