Moduloversigt

AU Det strategiske lederskab

Kontakt skolen for nærmere info omkring kursus start.

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Det strategiske lederskab

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver. Den studerende skal kunne identificere strategiske problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelse af løsningsforslag.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om fagområdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, strategiudvikling og strategiimplementering.
 • Skal have viden og forståelse for lederskabets virkning på den strategiske handlekraft.
 • Skal forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige.

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende centrale metoder og teorier, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau.
 • Skal gennem praksisnærer problemstillinger beskrive, analyser og vurderer en given organisations strategiske intention, situation og udviklingsbehov.
 • Skal i lyset af organisationens strategi kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling.
 • Skal på basis af refleksion over eget lederskab kunne redegøre for, hvorledes udviklingsmæssige tiltag kan iværksættes i egen afdeling.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til interessenter.
 • Skal kunne metodetriangulere – altså kombinere forskellige analyseformer til afdækning af en konkret problemstilling.

Kompetencer:

 • Skal kunne identificere problemstillinger på det strategiske ledelsesniveau i en praktisk kontekst.
 • Skal kunne anvende fagets teorier og modeller i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis.
 • Skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og til at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer.

Indhold: 

 • Strategiske teorier og modeller
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt, analyseret og autentisk lederskab
 • Metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 3. oktober 2022
Startdato 1. september 2022
Slutdato 16. december 2022
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Elisa Wagner Jensen
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
10 ledige pladser