Moduloversigt

AU Organisation og arbejdspsykologi

Kursusdage: 05.09.23 + 12.09.23 + 19.09.23+ +26.09.23+ +03.10.23 + 04.10.23 + 10.10.23 + 24.10.23

Eksamen: 02.11.23

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Organisation og arbejdspsykologi

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern cen-sur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle sin forståelse for dynamikker og sammenhænge i organisationen og arbejdspsykologiske forståelser.
Den studerende skal kunne identificere problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udviklingen af organisationen.

Læringsmål
Viden og forståelse

Den studerende:
• Skal have viden om organisationsteoretiske hovedområder.
• Skal have viden om arbejdspsykologiens hovedområder.
• Skal have forståelse af organisatoriske sammenhænge i forhold til egen praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
• Anvende centrale metoder og teorier i forhold til organisatoriske og arbejdspsykologiske problemstillinger.
• Beskrive, analysere, vurdere og formidle praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologi-ske problemstillinger samt anbefale løsningsmuligheder. •Skal kunne indsamle data om den valgte ledelsesmæssige problemstilling og bearbejde data med henblik på empirisk viden i forhold til problemstillingen

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
• Indgå i håndtering af organisatoriske- og arbejdspsykologiske problemstillinger i praksis.
• Bidrage og samarbejde omkring værdiskabende udvikling af organisationen.

Indhold
• Organisationens formål og kobling til omverden
• Organisationsteori, - struktur og organisatoriske processer
• Organisationsudvikling og organisatoriske forandringer
• Organisationskultur, diversitet og etik i dansk og international perspektiv
• Motivation, trivsel og samarbejde i organisationen
• Teamorganisering og -udvikling
• Arbejdspsykologi

 

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 4. september 2023
Startdato 5. september 2023
Slutdato 2. november 2023
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 2050,00 kr.
Pris for ledige 10000,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 10000,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
10 ledige pladser