Moduloversigt

AU Ledelse i praksis

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt et par års erhvervserfaring.

Kursusdage: 05.01.2021 + 12.01.2021 + 19.01.2021 + 26.01.2021 + 02.02.2021 + 09.02.2021 + 23.02.2021 + 1 dag til vejledning/opgaveskrivning.

Eksamen: 02.03.2021

Modul: Ledelse i praksis

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet. Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og metoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge.
 • Skal forstå ledelsesmæssig praksis inden for eget erhverv på en reflekteret måde.

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og foretage justeringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og medarbejdere.
 • Skal kunne anvende ledelseskommunikation som en del af egen ledelsespraksis.

Kompetencer:

 • Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau.
 • Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring.
 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og tilgrænsende faglige områder.

Indhold:

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil og -udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode med fokus på problemformulering og metode
Valgte hold
Kursussted EUC, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 5. april 2023
Startdato 11. april 2023
Slutdato 6. juni 2023
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 10000,00 kr.
Pris for ledige 10000,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 10000,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
10 ledige pladser