Menu

Moduloversigt

AU Coaching og konflikthåndtering

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8:00 til 14:45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt et par års erhvervserfaring.

Kursusdage: 12.04.2021 + 19.04.2021 + 26.04.2021 + 03.05.2021 + 10.05.2021 + 17.05.2021 + 31.05.2021 + 1 dag til vejledning/opgaveskrivning.

Eksamen: 04.06.2021

Modul: Coaching og Konflikthåndtering

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende udvikler sine evner inden for konflikthåndtering. Det er ligeledes formålet, at den studerende kan anvende forskellige kommunikative redskaber i praksis – herunder eksempelvis coaching, mediation, forhandling og gruppeprocesser for at konflikthåndtere.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om relevante teorier, metoder og dialogværktøjer, som kan bruges til at håndtere konflikter i en organisatorisk kontekst
 • Skal have forståelse for forskellige personprofilers og relationers betydning for en potentiel konflikts opståen og udvikling.

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere og analysere praksisnære problemstillinger i forbindelse med organisatoriske konflikter og uenigheder
 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til forhandling og konflikthåndtering på individ/afdeling og på teamniveau.

Kompetencer:

 • Skal kunne tage kritisk stilling til, hvilke konflikthåndteringsmetoder, der er relevante at bruge i egen organisation
 • Skal kunne bruge fagets teorier og metoder til at udvikle sine evner til at håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag
 • Skal kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og –teknikker til at skabe læring og udvikling i egen organisation.

Indhold: 

 • Coaching, teorier, modeller, værktøjer
 • Konflikthåndtering, teorier, modeller, værktøjer
 • Kommunikative teori, modeller værktøjer
 • Den organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching
 • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssig kompetencer