Menu

Moduloversigt

AU Forandringsledelse

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email jkt@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt et par års erhvervserfaring.

Kursusdage: 15.04.21 + 22.04.21 + 29.04.21 + 06.05.21 + 20.05.21 + 27.05.21 + 03.06.21 

Eksamen: 10.06.21

 

Modul: Forandringsledelse

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.


Formål
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i
praksis. Det er ligeledes formålet, at den studerende gennem analyse af sammenhængen mellem
teori og praksis kan vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevante i konkrete forandringsprocesser.


Læringsmål
Den studerende...


Viden og forståelse
• Skal have udviklingsbaseret viden om forandringsledelse og central anvendt teori og metode
• Skal kunne forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger som medarbejdere og øvrige interessenter stiller til ledelse af forandringsprocesser.
• Skal kende til forskellige værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og implementere forandringer.
• Skal forstå kommunikationens betydning for ledelse af forandringsprocesser, og forstå hvordan kommunikation kan fungere som et forandringsværktøj
• Skal have viden om grundlæggende forandringspsykologi 

Færdigheder
• Skal kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til forandringsledelse
• Skal kunne vurdere forskellige ledelsesformers relevans i konkrete forandringssituationer
• Skal kunne vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer
• Skal kunne definere udviklingsområder for forandringsledelse

Kompetence
• Skal kunne varetage forandringsledelse i praksis
• Skal kunne forstå og anvende kommunikation som et forandringsværktøj
• Skal kunne anvende værktøjer/metoder til planlægning, gennemførsel og implementering
af forandringsprocesser
• Skal kunne formidle relevant information/kommunikation til interessenterne i en forandringsproces

Indhold
• Vurdering af virksomhedens forandringsbehov
• Forandringsmodeller og værktøj
• Hvordan planlægges og gennemføres forandringer?
• Forandringskommunikation og veje til følgeskab
• Forandringspsykologi og skabelsen af forandringsparathed
• Ledelse i forandringen og af forandringer som en kontinuerlig proces