Moduloversigt

AU Coaching og konflikthåndtering

Kursusdage: d. 07.10.22 + 14.10.22 + 28.10.22 + 03.11.22 + 04.11.22 + 11.11.22 + 18.11.22 + 25.11.22

Eksamen: d. 06.12.22

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Coaching og Konflikthåndtering

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende udvikler sine evner inden for konflikthåndtering. Det er ligeledes formålet, at den studerende kan anvende forskellige kommunikative redskaber i praksis – herunder eksempelvis coaching, mediation, forhandling og gruppeprocesser for at konflikthåndtere.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om relevante teorier, metoder og dialogværktøjer, som kan bruges til at håndtere konflikter i en organisatorisk kontekst
 • Skal have forståelse for forskellige personprofilers og relationers betydning for en potentiel konflikts opståen og udvikling.

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere og analysere praksisnære problemstillinger i forbindelse med organisatoriske konflikter og uenigheder
 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til forhandling og konflikthåndtering på individ/afdeling og på teamniveau.

Kompetencer:

 • Skal kunne tage kritisk stilling til, hvilke konflikthåndteringsmetoder, der er relevante at bruge i egen organisation
 • Skal kunne bruge fagets teorier og metoder til at udvikle sine evner til at håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag
 • Skal kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og –teknikker til at skabe læring og udvikling i egen organisation.

Indhold: 

 • Coaching, teorier, modeller, værktøjer
 • Konflikthåndtering, teorier, modeller, værktøjer
 • Kommunikative teori, modeller værktøjer
 • Den organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching
 • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssig kompetencer
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 6. oktober 2022
Startdato 7. oktober 2022
Slutdato 29. november 2022
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8:00 til 14:45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse se nedenfor
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
5 ledige pladser