Menu

Er du hjemsendt, ledig eller arbejder du på en arbejdsplads, hvor der ikke er ret meget at lave lige nu?

Så brug tiden til at gøre dig dygtigere indenfor dit arbejdsområde. På den måde kan du blive superskarp og få nye kompetencer, som kan være dig til stor gavn, når hverdagen ude i virksomhederne igen bliver normal.

Hos Kursuscentret.nu tilbyder vi nu en lang række af vores kurser som online forløb. Det betyder, at du kan tage kurset hjemmefra - ved skrivebordet, i sofaen eller hvor det passer dig allerbedst.

Se alle kursusmulighederne her:

 

Regneark enkle behandlinger

Lær at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf...

Design og automatisering af regneark

Lær at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark m.m.

Præsentation af tal i regneark
Præsentation af tal i regneark

Udvælg relevante data og lær at anvende hensigtsmæssigt grafisk fremstilling i præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Anvendelse af store datamængder i regneark

Lær at håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer samt foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade

Anvendelse af pivot-tabeller

Lær at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter og analyse af data fra økonomiprogram.

Indskrivning og formatering af tekster

Lær at indskrive og formatere mindre tekster som fx breve og opslag samt foretage fx sletning, flytning og kopiering af tekst.

Anvendelse af etb til administrative opgaver

Lær tekstbehandlingsprogrammets brugerflade og basale funktioner til bl.a. brevskrivning og rapportering

Opstillinger og layout i tekst

Lær bl.a. om tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til fx mødeindkaldelser, referater og produktblade

Anvendelse af præsentationsprogrammer

Lær at fremstille grafisk præsentationsmateriale, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

Effektiv anv. af e-mail- og kalendersystemer

Lær om automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails, håndtering af kalendere, mødeplanlægning m.m.

Placering af resultat- og balancekonti

Lær at skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af daglige bilag

Bilagsbehandling med efterflg. kasserapport

Lær at registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger

Køre- og hviletidsregler

Lær teorien om de gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring.

Robotbetjening for operatører

Lær at assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra viden omkring gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen.

Åbent værksted - svejsning

Kurserne foregår som delvis fjernundervisning. De fire første dage foregår som fjernundervisning og den sidste dag (prøvedagen) foregår på skolen.

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Lær om reglerne for brugen af, samt at anvende, ryg- og håndsprøjte eller granulatspreder til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Anerkendende ledelse

Opnå viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse fx ved MUS-samtaler og coaching.

Ledelse og samarbejde

Bliv bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere.

Coaching og konflikthåndtering

Styrk dine evner inden for konflikthåndtering og lær om kommunikative redskaber som fx coaching, mediation og forhandling.

Kommunikation i praksis

Lær bl.a. om skriftlig, verbal og digital kommunikation, mødekommunikation, samtaleværktøjer, og præsentationsteknik m.m.

Ledelse i praksis

Lær om personligt lederskab i dagligdagen, herunder bl.a. ledelsesteori, personlig lederstil og -udvikling, kommunikation, konflikthåndtering m.m.

Duelighedprøve i sejlads for fiskere

Lær at fungere som bedstemand i fiskeskibe, og - kombineret med andre certifikater - føre fiskeskibe på op til ca.15 meter

* Er du ledig, skal du træffe aftale med Jobcentret forud for tilmelding til kurserne.

3 gode grunde til at tage et onlinekursus NU:

Det er nemt

Et onlinekursus kræver blot en PC og en internetforbindelse. Du kan tage kurset på hjemmekontoret, ved køkkenbordet, i sofaen eller lige hvor det passer dig bedst.

Flere at kurserne kan du tage præcis på de tidspunkter, de passer bedst ind i dit program. Andre foregår på faste tidspunkter - online sammen med underviseren og de andre kursister. 

Du kan få tilskud

Til de fleste af kurserne kan du gennem din arbejdsplads søge tilskud. Dvs. at din arbejdsgiver får refusion for en del af lønudgiften, mens du er på kursus. Det kan være en stor fordel netop i disse uger, hvor mange virksomheder ikke har så meget at lave pga. COVID-19 lock down.

Er du ledig, er der også rigtig gode muligheder for at du kan komme på kursus uden omkostninger for dig. Kontakt Jobcentret inden tilmelding.

 

Du får nye kompetencer

Tager du et onlinekursus nu, mens Danmark og danske virksomheder mange steder er på lavt blus, så er du klar med ny viden og nye kompetencer, så snart virksomhederne gearer op igen.

Det betyder, at du er ekstra attraktiv for arbejdsgiverne - og at du med dine nye færdigheder kan få nye muligheder enten i dit nuværende job eller i et nyt.

Kontakt os

Har du spørgsmål til kurserne, økonomi, hvordan du bliver tilmeldt osv., så sidder vi klar til at hjælpe dig. Ring blot på tlf. 99 19 19 19 – eller kontakt én af vores kursuskonsulenter direkte.

Henning Stagsted

Henning Stagsted

Erhvervskonsulent

Stifinder Erhverv

Mobil: 30 10 65 00

Kursuscentret.nu

Lerpyttervej 52

7700 Thisted

Tlf.: 99 19 19 19