LEAN og arbejdets organisering

Optimering af 5S af den administrative funktion

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 696,35 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 696,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Mie Ernst Jensen
Telefonnr 92729843
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Optimering ved 5S af den administrative funktion
Skolefagkode: 40371
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 696,35 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 696,35 kr.

Målgruppe
Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer.

Formål:
Deltageren kan analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekomne på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S.

Indhold:
Deltageren kan analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S.