Menu

Robot - online

Robotbetjening for operatører, Fuld fjernuv.forsøg

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Startdato 14. april 2020
Slutdato 1. maj 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 4850,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4850,75 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Tilmelding senest dagen før kursusstart.
Beskrivelse Dette kursus foregår som 80% fjernundervisning. De fire første dage foregår som fjernundervisning og den sidste dag (Prøvedagen) foregår på skolen. Der kan søges om VEU-godtgørelse. Der kan ikke søges om befordringsgodtgørelse, med mindre der er den særlige situation, at prøven kun kan gennemføres ved tilstedeværelse. Prøven til dette kursus kræver tilstedeværelse på skolen, derfor er det muligt at søge om befordringstilskud til denne dag. NB! Prøvedagen/sidste kursusdag afhænger af, hvornår vi er på den anden side af COVID-19. Dette vil tilmeldte kursister høre nærmere om, når vi har en dato.
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410fj48905-2002
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 10
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Robotbetjening for operatører
Skolefagkode: 48905
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 4850,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4850,75 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion.

Formål:
Med udgangspunkt i gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg lærer du at betjene et robotanlæg forsvarligt. Du får kendskab til industrirobotters opbygning, funktioner og anvendelsesområder og kan opbygge mindre programmer, rette programfejl samt genstarte robotten korrekt efter dritsstop.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse: Kan deltageren assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra viden omkring gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen. Har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg.Har deltageren kendskab til industrirobotters indvirkning på fremtidens produktionsprocesser.Kan deltageren foretage manuel kørsel af industrirobot.Kan deltageren betjene et robotanlæg ud fra viden omkring gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen.Kan deltageren opbygge mindre programmer og rette programfejl i eksisterende programmer samt korrigere robotpositioner.Kan deltageren rette programfejl samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop.