Vejgodstransport

Efteruddannelse for varebilschauffører

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 8. april 2024
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 268,00 kr.
Pris for ledige 2214,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2214,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:30
Forudsætninger Kørekort Kategori B, samt bevis for tidligere gennemført grundlæggende uddannelse . En chauffør, der i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 i mindst to år som hovedbeskæftigelse har været varebilschauffør, er fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Efteruddannelse for varebilschauffører
Skolefagkode: 48851
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,5

Deltagerpris: 268,00 kr.
Pris for ledige: 2214,90 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2214,90 kr.

Målgruppe
Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er omfattet af krav om efteruddannelse for varebilschauffører.

Formål:
Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Deltageren har fået opdateret sin viden om: Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde,principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper, færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport og et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici. Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.

Indhold:
Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Deltageren har fået opdateret sin viden om:- Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper- Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport- Et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risiciDeltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.