Menu

Søg - og du skal finde

Søg frit i vores kurser og uddannelser. Prøv f.eks. at skrive truck, bus, mad, ledelse osv.

Kurser og efteruddannelse til alle

Aktuelle onlinekurser:

 

Regneark enkle behandlinger

Lær at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf...

Design og automatisering af regneark

Lær at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark m.m.

Præsentation af tal i regneark
Præsentation af tal i regneark

Udvælg relevante data og lær at anvende hensigtsmæssigt grafisk fremstilling i præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Anvendelse af store datamængder i regneark

Lær at håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer samt foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade

Anvendelse af pivot-tabeller

Lær at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter og analyse af data fra økonomiprogram.

Indskrivning og formatering af tekster

Lær at indskrive og formatere mindre tekster som fx breve og opslag samt foretage fx sletning, flytning og kopiering af tekst.

Opstillinger og layout i tekst

Lær bl.a. om tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til fx mødeindkaldelser, referater og produktblade

Anvendelse af præsentationsprogrammer

Lær at fremstille grafisk præsentationsmateriale, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

Effektiv anv. af e-mail- og kalendersystemer

Lær om automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails, håndtering af kalendere, mødeplanlægning m.m.

Placering af resultat- og balancekonti

Lær at skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af daglige bilag

Bilagsbehandling med efterflg. kasserapport

Lær at registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger

Køre- og hviletidsregler

Lær teorien om de gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring.

Robotbetjening for operatører

Lær at assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra viden omkring gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen.

Åbent værksted - svejsning

Kurserne foregår som delvis fjernundervisning. De fire første dage foregår som fjernundervisning og den sidste dag (prøvedagen) foregår på skolen.

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Lær om reglerne for brugen af, samt at anvende, ryg- og håndsprøjte eller granulatspreder til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Anerkendende ledelse

Opnå viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse fx ved MUS-samtaler og coaching.

Ledelse og samarbejde

Bliv bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere.

Coaching og konflikthåndtering

Styrk dine evner inden for konflikthåndtering og lær om kommunikative redskaber som fx coaching, mediation og forhandling.

Kommunikation i praksis

Lær bl.a. om skriftlig, verbal og digital kommunikation, mødekommunikation, samtaleværktøjer, og præsentationsteknik m.m.

Ledelse i praksis

Lær om personligt lederskab i dagligdagen, herunder bl.a. ledelsesteori, personlig lederstil og -udvikling, kommunikation, konflikthåndtering m.m.

Duelighedprøve i sejlads for fiskere

Lær at fungere som bedstemand i fiskeskibe, og - kombineret med andre certifikater - føre fiskeskibe på op til ca.15 meter

* Er du ledig, skal du træffe aftale med Jobcentret forud for tilmelding til kurserne.

"Senest valgte vi at sende hele produktionen på et grundlæggende lederkursus. Det har været et virkelig godt forløb, som har givet medarbejderne et indblik i, hvordan tingene ser ud fra den anden side af bordet, og det har helt klart været med til at løfte deres forståelse for virksomhedens drift generelt."

Fabrikschef Benny R. Jensen Morsø Jernstøberi A/S

"“Vi bruger mentorer i virksomheden, da det er vigtigt for
Cimbria Manufacturing A/S, at sikre en korrekt og grundig introduktion af nye medarbejdere. Vi uddanner vores mentorer hos Kursuscentret.nu"

Torben V. Hjorth, Operation Leader og Michael Lund, QHS&E Manager

Kursuscentret.nu det naturlige førstevalg, når det handler om uddannelse og efteruddannelse af vores medarbejdere. Vi bruger dem til alt fra sikkerhedskurser til kurser inden for LEAN, gruppedynamik og kommunikation mv.

HR & Lean Chef Jesper Sørensen, IdealCombi

Vi havde en dygtig underviser, der havde sat sig ind i vores virksomhed forud for kurset, og responsen fra medarbejderne var rigtig god. Selv de medarbejdere, der i udgangspunktet var skeptiske over for LEAN, har givet udtryk for, at det har været brugbart.

Rene Korsholm, formand for uddannelsesudvalget hos Thise Mejeri (2019)

Kursuscentret.nu er meget fleksibel i forhold til kursusindholdet. Vi har selv været med til at sammensætte vores kurser, så de indeholder de elementer, der skal være der, på det niveau, vi ønsker, ligesom vi har haft mulighed for at tilføje yderligere elementer, som vi gerne vil have med.

Christian Kjær Pedersen, Project Coordinator - DOLLE A/S (2019)

"Hvidbjerg Vinduet A/S uddanner Mentorer på Kursuscentret.
Det er vigtigt for vores effektivitet og kvalitet, at nye medarbejdere får den helt rigtige introduktion til virksomheden.
Vores uddannede mentorer sørger for effektiv introduktion af nye medarbejdere til blandt andet produktion – sikkerhed – kvalitetskrav - virksomhedskultur."

Preben Saugbjerg Fabrikschef Hvidbjerg Vinduet A/S (2019)

Søg tilskud

Der kan være mulighed for at søge VEU-tilskud på 100% af dagpengesatsen til dækning af løntab ifm. nogle online kurser. En fordel for både arbejdsgiver og medarbejder.

Hold dig opdateret

I Kursuscentret.nu udsender vi nyhedsbreve med relevant information om kommende kurser, lovgivning, tilskudsmuligheder og aktuelle begivenheder i Kursuscentret.nu.
Vi lover, at vi ikke spammer dig og sender kun ud 1-2 gange månedligt. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Vil du også videre med din karriere?

Så kan akademiuddannelserne også være noget for dig

 

Klik her og læs mere