Menu

AU - Organisation og arbejdspsykologi

Tilmeld dig her: Organisation og arbejdspsykologi - Thisted | UCN act2learn

Kursusdage: 24.09 24 + 01.10 24 + 15.10  24 + 22.10 24 + 29.10. 24 + 05.11 24 + 07.11 24 + 19.11 24 

Eksamensdato: 26.11 2024

Modul: Organisation og arbejdspsykologi

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle sin forståelse for dynamikker og sammenhænge i organisationen og arbejdspsykologiske forståelser.

Den studerende skal kunne identificere problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anven-delse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udviklingen af organisationen.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om organisationsteoretiske hovedområder.
 • Skal have viden om arbejdspsykologiens hovedområder.
 • Skal have forståelse af organisatoriske sammenhænge i forhold til egen praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

 • Anvende centrale metoder og teorier i forhold til organisatoriske og arbejdspsykologiske problemstillinger.
 • Beskrive, analysere, vurdere og formidle praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologi-ske problemstillinger samt anbefale løsningsmuligheder.
 • Skal kunne indsamle data om den valgte ledelsesmæssige problemstilling og bearbejde data med henblik på empirisk viden i forhold til problemstillingen

Kompetence

Det er målet, at den studerende kan:

 • Indgå i håndtering af organisatoriske- og arbejdspsykologiske problemstillinger i praksis.
 • Bidrage og samarbejde omkring værdiskabende udvikling af organisationen.

Indhold

 • Organisationens formål og kobling til omverden
 • Organisationsteori, - struktur og organisatoriske processer
 • Organisationsudvikling og organisatoriske forandringer
 • Organisationskultur, diversitet og etik i dansk og international perspektiv
 • Motivation, trivsel og samarbejde i organisationen
 • Teamorganisering og -udvikling