Kursisteres tilfredshed med kurserne

Oversigt over kursisters tilfredshed med Kursuscentret EUC Nordvest

Kursister, der gennemfører et kursus på Kursuscentret, bliver tilbudt at evaluere kurset.

Evalueringen foregår via det fælles evalueringssystem, VisKvalitet.dk, som er udviklet og bliver ajourført af undervisningsministeriet og UNI-C.

Formålet med det fælles evalueringssystem for AMU er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner mv.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor også resultater fra andre skoler og hele Danmark ligger.

Kursisters tilfredshed fordelt på spørgsmål
Kursisters tilfredshed fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser
1. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Hele året 2020 Hele året 2020
4. kvartal 2020 4. kvartal 2020 
3. kvartal 2020 3. kvartal 2020
2. kvartal 2020 2. kvartal 2020
1. kvartal 2020 1. kvartal 2020
Hele året 2019 Hele året 2019 
4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
3. kvartal 2019 3. kvartal 2019
2. kvartal 2019 2. kvartal 2019
1. kvartal 2019 1. kvartal 2019
Hele året 2018 Hele året 2018
4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
3. kvartal 2018 3. kvartal 2018
2. kvartal 2018 2. kvartal 2018
1. kvartal 2018 1. kvartal 2018
Hele året 2017 Hele året 2017
Hele året 2016 Hele året 2016