Betingelser ved tilmelding til AMU

Deltagerbetaling

Et AMU-kursus koster kr. 128,- til 190,- pr. dag afhængig af kursustype (år 2022).

Tilmelding for ansatte

Ansatte skal tilmelde sig via voksenuddannelse.dk

Hvis du som virksomhed har reserveret et bestemt antal pladser på et af vores AMU-kurser via voksenuddannelse.dk, skal disse pladser være registeret med navne senest 14 dage før kursusstart (med mindre andet er særligt aftalt med Kursuscentret). Er registreringen af navne på kursisterne ikke sket, ophæver vi reservationen og giver pladserne til andre kursister.

Optagelse

Undervisningen foregår på dansk, hvorfor deltagerne, som udgangspunkt, skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Ved for mange tilmeldte til et kursus, optages kursisterne i den rækkefølge, de er tilmeldt.

Tillægsydelser for virksomheder

Hvis virksomheden har ønsker om fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan der forekomme særlige tillægsydelser. Disse opkræves kun efter aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold - virksomheder

EUC Nordvest og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, så både arbejdsgiveren og Kursuscentret er garanteret, at uddannelsen bliver gennemført uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger ved uddannelsens start.

Afgift for udeblivelse og framelding - virksomheder

Udebliver eller framelder en kommende kursist sig mindre end en uge før uddannelsens start opkræver Kursuscentret en afgift fra selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere.

Ved udeblivelse fra uddannelser med op til 37 timers varighed, skal virksomheden betale kr. 2.500,00 i afgift. Ved uddannelser med en varighed over 37 timer betales kr. 3.500,00 i afgift.

Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag skal virksomheden, på uddannelser med op til 37 timers varighed, betale kr. 1.500,00 i afgift og kr. 2500,00 i afgift på uddannelser der har en varighed på mere en 37 timer.

I visse tilfælde kan virksomheden blive fritaget fra at betale afgift. Dette kan bl.a. ske, hvis virksomheden erstatter den frameldte eller udeblevne kursist med en anden.

Særlige adgangskrav til kurserne

Ved tilmelding via Voksenuddannelse.dk skal du bekræfte, at du opfylder evt. adgangskrav til det kursus, du søger.

VEU-godtgørelse

Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler.  

Læs mere om VEU godtgørelse 

Kost og logi

Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for kost og logi efter gældende regler. Dvs., at du skal have mere end 120 km i samlet transport tur/retur fra din bopæl/virksomheden og til Kursuscentret, EUC Nordvest.

For ledige

Hvis du er ledig og ønsker at deltage i et AMU-kursus, skal du kontakte dit Jobcenter. De vurderer, om du har ret til at deltage i et AMU-kursus og står for tilmeldingen.

For dig der har en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, skal du selv eller din virksomhed betale den fulde pris for et kursus. Ring til Kursuscentret på tlf. nr.: 99 19 19 19 for at høre mere om prisen på det kursus, du ønsker