Menu

Betingelser ved tilmelding til AMU

Deltagerbetaling

Et AMU-kursus koster kr. 208,- kr. pr. dag (2024 pris)

Tilmelding for ansatte

Ansatte skal tilmelde sig via voksenuddannelse.dk

Hvis du som virksomhed har reserveret et bestemt antal pladser på et af vores AMU-kurser via voksenuddannelse.dk, skal disse pladser være registeret med navne senest 14 dage før kursusstart (med mindre andet er særligt aftalt med Kursuscentret). Er registreringen af navne på kursisterne ikke sket, kan vi ophæve reservationen og give pladserne til andre kursister.

Optagelse

Undervisningen foregår på dansk, hvorfor deltagerne, som udgangspunkt, skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Ved for mange tilmeldte til et kursus, optages kursisterne i den rækkefølge, de er tilmeldt.

Tillægsydelser for virksomheder

Hvis virksomheden har ønsker om fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan der forekomme særlige tillægsydelser. Disse opkræves kun efter aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold - virksomheder

EUC Nordvest og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, så både arbejdsgiveren og Kursuscentret er garanteret, at uddannelsen bliver gennemført uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger ved uddannelsens start.

Særlige adgangskrav til kurserne

Ved tilmelding via Voksenuddannelse.dk skal du bekræfte, at du opfylder evt. adgangskrav til det kursus, du søger.

VEU-godtgørelse

Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler.   

Læs mere om VEU godt her

Kost og logi

Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for kost og logi efter gældende regler. Dvs., at du skal have mere end 120 km i samlet transport tur/retur fra din bopæl/virksomheden og til Kursuscentret, EUC Nordvest.

For ledige

Hvis du er ledig og ønsker at deltage i et AMU-kursus, skal du kontakte dit Jobcenter. De vurderer, om du har ret til at deltage i et AMU-kursus og står for tilmeldingen.

For dig der har en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, skal du selv eller din virksomhed betale den fulde pris for et kursus. Ring til Kursuscentret på tlf. nr.: 99 19 19 07 for at høre mere om prisen på det kursus, du ønsker