Menu

Lokale uddannelsesudvalg

På kursusområdet har vi en række lokale uddannelsesudvalg, der fungerer som vores sparringspartnere og inspiratorer, i forbindelse med tilrettelæggelsen og beskrivelsen af vores kursers indhold. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsesudvalg her:

  • Lokalt uddannelsesudvalg for Handel og Administration
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Landtransport
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Træindustrien/Arbejdets organisering
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Landbruget
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Auto og Metal
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Træfagenes Byggeuddannelse 
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Mureruddannelsen
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Erhvervsfiskere (TUR)
  • Lokalt uddannelsesudvalg for Robotindustri, Produktion og Organisering (RPO)