Virksomheders tilfredshed med kurserne

Oversigt over virksomheders tilfredshed med Kursuscentret EUC Nordvest

Virksomheder, der har sendt medarbejdere på et kursus på Kursuscentret EUC Nordvest, bliver tilbudt at evaluere kurset.

Evalueringen foregår via det fælles evalueringssystem, VisKvalitet.dk, som er udviklet og bliver ajourført af undervisningsministeriet og UNI-C.

Formålet med det fælles evalueringssystem for AMU er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner mv.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor også resultater fra andre skoler og hele Danmark ligger.

Virksomheders tilfredshed fordelt på spørgsmål
Virksomheders tilfredshed fordelt på uddannelsesområder
1. kvartal 2019 1. kvartal 2019
Hele året 2018 Hele året 2018
4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
3. kvartal 2018 3. kvartal 2018
2. kvartal 2018 2. kvartal 2018
1. kvartal 2018 1. kvartal 2018
Hele året 2017 Hele året 2017
4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
3. kvartal 2017 3. kvartal 2017
2. kvartal 2017 2. kvartal 2017
1. kvartal 2017 1. kvartal 2017