Menu

FAQ for virksomheder

AMU-kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte, men har du højtuddannede medarbejdere, som gerne vil tage et AMU-kursus, kan det også sagtens lade sig gøre. I så fald skal enten medarbejderen eller virksomheden betale fuld pris for kurset og således betale den takst, der under kursusbeskrivelsen er angivet som ”Uden for AMU-målgruppen”.

 

Al undervisning foregår på dansk på vores AMU-kurser, og det er derfor et krav, at man som deltager er i stand til at følge undervisningen og tage eventuelle prøver på dansk. Er medarbejderen udfordret i forhold til at læse, skrive, stave eller regne, tilbyder vi et gratis FVU-forløb (forberedende voksenundervisning).

 

Her foretager vi en screening af medarbejderens læse-, skrive-, stave- og regnefærdigheder, og på baggrund af denne screening orienterer vi medarbejderen om, hvilke FVU-kurser, der kunne være relevante, ligesom vi informerer de øvrige muligheder, der er, for at få hjælp og læse/skrive-støtte under uddannelse og kurser.

Vurderer I, at der er behov for et FVU-forløb, bedes I kontakte én af vores kursuskonsulenter for nærmere aftale.

Hører din medarbejder under AMU-målgruppen, koster et AMU-kursus mellem 620,- og 930,- pr. uge afhængig af kursustype. Bemærk, at der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Har medarbejderen en videregående uddannelse skal man betale den fulde pris for et kursus, hvilket er den pris, der i kursusbeskrivelsen er angivet som ”Uden for AMU-målgruppen”.

Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter de gældende regler. Læs mere og ansøg hér.

Har medarbejderen mere end 120 km. i samlet transport tur/retur fra sin bopæl og til kursusstedet, er der mulighed for at få kost og logi efter gældende regler.

På alle kurser byder vi kursisterne velkommen med gratis rundstykke og kaffe på kursets første dag. Der er gratis kaffe under hele kursusforløbet, men øvrig forplejning står kursisterne selv for. I vores kantiner kan man bestille et varieret udvalg af både kolde og lune retter i forskellige prisklasser. Det er muligt at bestille frokosten på forhånd, så den står klar til frokostpausen. I så fald skal man afgive bestilling inden kl. 9 på dagen.

Der er løbende optag på vores kursus. Dato for kursusstart fremgår under beskrivelsen af de enkelte kurser.

Du kan som virksomhed reservere et bestemt antal pladser på vores AMU-kurser. Dine medarbejdere skal dog selv tilmelde sig de aktuelle kurser via voksenuddannelse.dk. Har du reserveret et antal pladser på et kursus, skal pladserne være registreret med navne på voksenuddannelse.dk senest 14 dage før kursusstart. Er dette ikke sket, forbeholder vi os retten til at tildele pladserne til andre kursister.

Pladserne på vores kurser og uddannelser tildeles efter først-til-mølle-princippet. På kurser, hvor der er et begrænset antal pladser, vil kursisterne således blive optaget i den rækkefølge, de er tilmeldt.

Hvorvidt et kursus afvikles eller ej, afhænger som udgangspunkt af antallet af tilmeldinger.

Som arbejdsgiver har du dog mulighed for at betale et såkaldt ”tompladsgebyr” – typisk svarende til den fulde kursuspris for et hold med minimumstilmelding. Dermed er du garanteret, at kurset gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Det kan I naturligvis godt. I så fald bedes I give Kursuscentret.nu besked hurtigst muligt.

Sker frameldingen under én uge inden kursusstart, forbeholder vi os retten til at opkræve en afgift på:
2.500 kr. pr. deltager for kurser og uddannelser af op til 37 timers varighed.
3.500 kr. pr. deltager for kurser og uddannelser af mere end 37 timers varighed.

Ved udeblivelse fra et kursus eller en uddannelse, forbeholder vi os retten til at opkræve en afgift på:
2.500 kr. pr. deltager for kurser og uddannelser af op til 37 timers varighed.
3.500 kr. pr. deltager for kurser og uddannelser af mere end 37 timers varighed.