Menu

FAQ for kursister

Har du læse-skrivevanskeligheder eller andre behov for støtte, kan du kontakte os på tlf. 99191907, for at høre om dine muligheder for støtte under kurset.

Ja, som ledig har du forskellige muligheder for at deltage i op til seks ugers jobrettet uddannelse. Der er forskellige krav og regler, du skal leve op til for at få adgang til AMU-kurserne – bl.a. skal jobcenteret og din A-kasse godkende kurset.. Du kan læse mere om reglerne på www.voksenuddannelse.dk.

Ja, det kan du sagtens. Men du eller din virksomhed skal betale fuld pris for kurset. Det vil sige, at du eller din virksomhed skal betale den pris, der er angivet ved ”Uden for AMU-målgruppen” i kursusbeskrivelsen.

Vores kursuskonsulenter  står klar til at rådgive om alt fra muligheder, kursusindhold og regler med mere. Vi tilbyder gerne personlig vejledning, hvor du sammen med én af vores kursuskonsulenter får afklaret, hvilke kurser der passer bedst til dig og dine kompetencer. Kontakt én af vores kursuskonsulenter, hvis du ønsker at booke et møde.

Al undervisning foregår på dansk på vores AMU-kurser, og det er derfor et krav, at du som deltager er i stand til at følge undervisningen og tage eventuelle prøver på dansk.

Er du udfordret på dansk eller matematik, tilbyder vi et gratis FVU-forløb (forberedende voksenundervisning). Kontakt én af vores kursuskonsulenter med henblik på at få lavet en screening af dine læse-, skrive-, stave- og regnefærdigheder. Det tager ca. én time, hvor du ud over en personlig tilbagemelding på screeningen også får information om, hvilke typer FVU-kurser, der kunne være relevant for dig samt hvilke øvrige muligheder, der er, for at få hjælp og læse/skrive-støtte under uddannelse og kurser.

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et gratis tilbud til dig, der har brug for at forbedre dine færdigheder inden for læsning, skrivning, stavning og matematik.

Er du udfordret ét eller flere af de områder, kan du kontakte en af vores kursuskonsulenter med henblik på at få lavet en screening af dine læse-, skrive-, stave- og regnefærdigheder. Det tager ca. én time, hvor du ud over en personlig tilbagemelding på screeningen også får information om, hvilke typer FVU-kurser, der kunne være relevant for dig samt hvilke øvrige muligheder, der er, for at få hjælp og læse/skrive-støtte under uddannelse og kurser.

Hører du under AMU-målgruppen, koster et AMU-kursus mellem 620,- og 930,- pr. uge afhængig af kursustype. Bemærk, at du har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du opfylder kravene herfor.

Er du ledig, og bliver du godkendt af Jobcenteret til at deltage  i et AMU-kursus, er det jobcenteret, der afholder udgifterne til kurset.

Har du en videregående uddannelse, skal du selv eller din virksomhed betale den fulde pris for AMU-kurserne. Det vil sige, at du eller din virksomhed skal betale den pris, der er angivet ved ”Uden for AMU-målgruppen” i kursusbeskrivelsen.

Akademiuddannelserne er modulopdelte, og her ligger prisen på mellem 3.000 og 7.000 kr. pr. modul.

Bemærk, at du har mulighed for at søge økonomisk tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriets omstillingsfond.

Du kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. VEU-godtgørelsen er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskuddet er en hjælp til at dække en del af dine transportomkostninger til og fra din uddannelse.

Får du løn under uddannelsen, er det din arbejdsgiver, der skal søge om godtgørelsen. Får du ikke løn, skal du selv søge via voksenuddannelse.dk. Husk at have dit NemID eller din private digitalsignatur klar.

På akademiuddannelserne har du mulighed for at søge tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriets omstillingsfond på op til kr. 10.000 pr. kalenderår. Læs mere om omstillingsfonden og ansøg hér.

Har du mere end 120 km. i samlet transport tur/retur fra din bopæl og til kursusstedet, har du mulighed for at få kost og logi efter gældende regler.

På alle kurser byder vi kursisterne velkommen med gratis rundstykke og kaffe på kursets første dag. Der er gratis kaffe under hele kursusforløbet, men øvrig forplejning står kursisterne selv for. I vores kantiner kan man bestille et varieret udvalg af både kolde og lune retter i forskellige prisklasser. Det er muligt at bestille frokosten på forhånd, så den står klar til frokostpausen. I så fald skal man afgive bestilling inden kl. 9 på dagen.

Der er løbende optag på vores kursus. Dato for kursusstart fremgår under beskrivelsen af de enkelte kurser.

Du kan tilmelde dig de ønskede kurser direkte via vores hjemmeside. Du klikker dig blot ind på det ønskede kursus og tilmelder dig via linket.

Er du ledig, skal du være opmærksom på, at dit lokale jobcenter skal godkende kurset, inden du kan blive tilmeldt.

Pladserne på vores kurser og uddannelser tildeles efter først-til-mølle-princippet. På kurser, hvor der er et begrænset antal pladser, vil kursisterne således blive optaget i den rækkefølge, de er tilmeldt.

Det kan du naturligvis godt. I så fald skal du give Kursuscentret.nu besked hurtigst muligt.

Sker frameldingen under én uge inden kursusstart, forbeholder vi os retten til at opkræve en afgift af din arbejdsgiver eller af dig selv, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Afgiften er på:
2.500 kr. for kurser og uddannelser af op til 37 timers varighed.
3.500 kr. for kurser og uddannelser af mere end 37 timers varighed.

Udebliver du fra et kursus, er Kuruscentret.nu berettiget til at opkræve en afgift af din arbejdsgiver, eller af dig selv, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Afgiften er på:
2.500 kr. for kurser og uddannelser af op til 37 timers varighed.
3.500 kr. for kurser og uddannelser af mere end 37 timers varighed.