Menu

AU - Ledelse der skaber social kapital

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Ledelse der skaber social kapital

ECTS 5

Eksamen: Mundtlig eksamen med baggrund i en individuel synopsis og med intern bedømmelse efter 7- trins skalaen. Synopsen indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til i samspillet mellem medarbejdere og ledere at udvikle opgaver og processer, som skaber social kapital i praksis.

Læringsmål
Viden og forståelse
Den studerende:
• Skal have viden om social kapital og social kapitals centrale begreber, og kende til forskel-lige værktøjer og metoder til at arbejde med social kapital i praksis
• Skal forstå sammenhængen mellem social kapital og andre ledelsesmæssige områder
• Skal kunne forstå metoder og teorier om skabelse og udvikling af social kapital

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
• Analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til social kapital
• Vurdere forskellige ledelsesformers relevans i forbindelse med social kapital
• Vurdere relevante løsningsmodeller til skabelse og udvikling af social kapital i egen praksis
• Definere udviklingsområder inden for social kapital

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
• Indgå i ledelsesopgaver i relation til skabelse og udvikling af social kapital i praksis
• Opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring i relation til udvikling af social kapital

Indhold
• Centrale begreber i social kapital,
• Skabelse og udvikling af social kapital,
• Sammenhæng mellem social kapital og virksomhedens performance