Menu

AU - Ledelse af bæredygtig udvikling

Tilmeld dig her: Ledelse af bæredygtig udvikling - Thisted | UCN act2learn

Kursusdage: 19.09 24 + 26,09 24 + 03.10  24 + 17,10 24  

Eksamensdato: 24.10.2024

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Ledelse af bæredygtighed

ECTS 5

Eksamen: Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter.

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne understøtte eller lede udviklingsopgaver ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse.

Læringsmål
Viden og forståelse for:

Den studerende:
• Skal have viden om teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
• Skal have viden om teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og den ledelsesmæssige kontekst

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
• Anvende relevante teorier og metoder om bæredygtighed med henblik på at løse opgaver af udviklingsmæssig karakter i organisationen
• Strukturere og involvere andre i arbejdet med bæredygtighedsindsatser
• Formidle praksisnære problemstillinger i forhold til ledelse af bæredygtighed
• Vurdere egne kompetencer og muligheder for udvikling i forhold til bæredygtighed

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
• Indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser omkring ledelse af bæredygtighed.
• Varetage afgrænsede ledelsesmæssige opgaver inden for bæredygtighed

Indhold
• Bæredygtighedsbegreber
• Cirkulær økonomi
• FN´s verdensmål
• Metoder og processer til bæredygtig udvikling
• Inddragelse af interessenter
• Ledelse af udviklingsprocesser