Menu

Udbuds- og udliciteringspolitik

Ifølge lovgivningen skal alle erhvervsskoler have fastlagt en politik for udbud og udlicitering for arbejdsmarkedsuddannelserne. Udbuds- og udliciteringspolitikken for EUC Nordvest og Kursuscentret.nu finder du her.

 

Udliciteringsaftaler 2022

AMU fag 48175 ”Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug”
EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted og Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive har for perioden 01.01.22-31.12.22 indgået udliciteringskontrakt vedr. gennemførelse af undervisning på AMU fag nr. 48175 ”Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug”.

Følgende opgaver er udliciteret i aftalen:

  • Tilrettelæggelse og afholdelse af undervisningen, herunder planlægning og tilrettelæggelse af hele eller dele af uddannelserne, således at de kan afholdes fagligt og pædagogisk korrekt.
  • Bedømmelse af om kursisterne har nået uddannelsens centralt godkendte mål. Dette sker på baggrund af kursistens tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen.