Menu

Jord- og landbrug

Du skal forvente at AMU-kurserne afsluttes med en prøve.

 
 
AMU kurser Antal hold Status
Akutte Klovproblemer 0 Kontakt skolen
Anvendelse af motorsav 1 1 Ledige pladser
Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse 0 Kontakt skolen
Hånd- og rygsprøjtecertifikat 1 Ledige pladser
Kurser indenfor Landbrugsproduktion 0 Kontakt skolen
Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget 1 Ledige pladser
Medicinhåndteringskursus 0 Kontakt skolen
Naturforvaltning 1, biodiversitet 1 Ledige pladser
Naturforvaltning 2, organisering og management 1 Ledige pladser
Naturforvaltning 3, strategi 1 Ledige pladser
Naturpleje med græssende dyr 1 Ledige pladser
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat 1 Ledige pladser
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug 0 Kontakt skolen
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat 1 Ledige pladser
Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland 0 Kontakt skolen
Produktion af grøntsager på friland 0 Kontakt skolen
Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget 1 Ledige pladser
Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner 1 Ledige pladser
Økologisk landbrugsproduktion 1 Ledige pladser
Øvrige kurser Antal hold Status
R2 Autorisation 1 Ledige pladser