Menu

AU - Ledelse i praksis

Tilmeld dig her: Ledelse i praksis - Thisted | UCN act2learn

Kursusdage: 25.04.24 + 02.05.24 + 08.05.24 + 16.05.24 + 23.05.24 + 30.05.24 + 06.06.24 + 13.06.24

Eksamensdato: 17.06.24

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Ledelse i praksis

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase og med ekstern cen-sur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvur-dering som en del af bedømmelsen.

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle sin forståelse af den daglige, ledelsesmæssige kompleksitet.
Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i sin daglige praksis og på den baggrund vurdere, hvilke af modulets teorier og metoder, der er relevante at bringe i anvendelse i konkrete, ledelsesmæssige situationer.

Læringsmål
Viden og forståelse

Den studerende:
• Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge.
• Skal have forståelse af ledelsesmæssige sammenhænge i forhold til egen praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
• Anvende centrale teorier og metoder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område.
• Beskrive, analysere og vurdere i forhold til praksisnære problemstillinger.
• Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
• Anvende fagets teorier til at identificere og håndtere ledelsesmæssige problemstillinger i praksis.
• På en struktureret måde identificere egne udviklingsområder.
• Bidrage til udvikling af ledelsesmæssig praksis gennem værdiskabende tiltag.

Indhold
• Ledelsesteori og lederkarakteristik
• Personlig lederstil, udvikling og læring
• Kommunikation, præsentation, feedback og konflikthåndtering
• Ledelse, styring og samarbejde
• Distanceledelse