Love, bekendtgørelser og kvalitetssystemer

Love, bekendtgørelser og kvalitetssystemer vedr. AMU-kurser på Kursuscentret EUC Nordvest

   
Formelle krav til kvalitetssikring, -udvikling og offentliggørelse
LBK nr 813 af 21/06/2018 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
LBK nr 812 af 21/06/2018 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring
LBK nr 810 af 20/06/2018 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
BEK nr 1327 af 29/11/2017 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere
Kvalitetssystemer vedr. AMU-kurser på Kursuscentret EUC Nordvest

Læs her om Kursuscentrets kvalitetssystemer