Menu

Love, bekendtgørelser og kvalitetssystemer

Love, bekendtgørelser og kvalitetssystemer vedr. AMU-kurser på Kursuscentret EUC Nordvest

   
Formelle krav til kvalitetssikring, -udvikling og offentliggørelse
LBK nr 616 af 03/06/2019 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
LBK nr 601 af 22/05/2019 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring
LBK nr 810 af 20/06/2018 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
BEK nr 322 af 30/03/2020 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Kvalitetssystemer vedr. AMU-kurser på Kursuscentret EUC Nordvest

Læs her om Kursuscentrets kvalitetssystemer

 

Vejledning til tilmelding på kurser og søgning af VEU godtgørelsen. 

Læse mere herom.