Økonomi 

Når du deltager på kurser og efteruddannelse i øvrigt, har du forskellige muligheder for at søge tilskud. Læs mere herunder eller kontakt os for yderligere information.

VEU godtgørelse

Hvis man er i beskæftigelse og i AMU målgruppen, så kan man søge VEU-godtgørelse, mens man deltager på AMU-kurser, såfremt  der er et løntab i denne forbindelse.

Definitionen af en beskæftiget er enten en lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller personer i flexjob eller jobrotation. VEU-godtgørelsen skal søges SENEST 4 uger efter kursets/uddannelsens afslutning. Følges undervisningen på fuld tid svarer godtgørelsen til 100 % af dagpengesatsen (2022 sats: 120,68 kr. pr. time). 

Beløbet nedsættes forholdsvis ved deltidsundervisning.
Man søger VEU digitalt via Voksenuddannelse.dk i forbindelse med kursustilmelding.
Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på: www.veug.dk

Kompetencefonde

En kompetenceudviklingsfond er en fond, hvor arbejdsgiveren indbetaler et beløb for alle ansatte der er ansat under en overenskomst. Fondene har fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderen bevarer og styrker muligheden for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Kompetencefondene bidrager med betaling af kursusudgifter, materialer, transport og tab af løn under kurset. Der kan også ydes tilskud til kost og logi, hvis betingelser for dette er opfyldt.

Tilskud for fondene vil være et supplement til VEU godtgørelsen.

Kontakt din a-kasse for at høre mere om dine muligheder.

SVU

Hvis du er i beskæftigelse og ønsker at deltage på en akademiuddannelse, kan du søge SVU. Med SVU kan du følge undervisningen i arbejdstiden og få dækket noget af din tabte arbejdsindtægt.

SVU kan også søges til din arbejdsplads som en refusion, hvis du får udbetalt løn under din uddannelse.

Læs mere om SVU på http://www.svu.dk/

Omstillingsfonden

Akademiuddannelsen er en deltidsuddannelse for dig, der har et fuldtidsarbejde og samtidig gerne vil have en kort videregående uddannelse - uden at du behøver at sige farvel til dit job.


Fondsmidler til ufaglærte og faglærte

Frem til 2022 er det som ufaglært eller faglært muligt at få dækket udgifter til videreuddannelsen i form af akademimoduler på op til 10.000 kr. pr. kalenderår

Hent ansøgningsblanket her.