Auto og varmt arbejde

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
5. november 2019 Optaget
13. december 2019 Valgt 13 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 12. december 2019
Startdato 13. december 2019
Slutdato 13. december 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1033,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1033,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045141-1915
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 20
13 ledige pladser
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1033,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1033,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.