Kurser inden for

Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 576,00 kr.
Pris for ledige 1999,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1999,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.00-14.24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Kaarfast Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email jkt@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 66
Status Optaget
Fag til kurset:
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Skolefagkode: 49973
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 576,00 kr.
Pris for ledige: 1999,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1999,40 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer og får forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.

Indhold:
Efter gennemført kursus:· Er du motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen. · Har du grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer. · Har du forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien. · Kender du egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen. Efter gennemført kursus kan du:· Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien. · Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner. · Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.