Menu

Kurser inden for

Medspiller til grøn omstilling i produktionen

EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
8. januar 2024 Kontakt skolen
23. oktober 2024 Valgt 22 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 21. oktober 2024
Startdato 23. oktober 2024
Slutdato 25. oktober 2024
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 624,00 kr.
Pris for ledige 2202,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2202,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Kurset oprettes efter aftale - Kontakt os for nærmere information. Kurset afholdes på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741049973-2403
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Skolefagkode: 49973
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 624,00 kr.
Pris for ledige: 2202,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2202,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer og får forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.

Indhold:
Efter gennemført kursus:· Er du motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen. · Har du grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer. · Har du forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien. · Kender du egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen. Efter gennemført kursus kan du:· Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien. · Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner. · Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.