Kurser inden for

Bæredygtig produktion

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 7. januar 2024
Startdato 8. januar 2024
Slutdato 14. juni 2024
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 400,00 kr.
Pris for ledige 1471,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1471,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Kurset oprettes efter aftale - Kontakt os for nærmere information. Kurset afholdes på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741049554-2401
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Bæredygtig produktion
Skolefagkode: 49554
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 400,00 kr.
Pris for ledige: 1471,70 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1471,70 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
På dette kursus lærer du om bæredygtig produktion og at se forbedrings- og optimeringsmuligheder samt udarbejde idéforslag inden for egen jobfunktion/virksomhed/branche.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om bæredygtighed i relation til produktionen. · Viden om FNs 17 verdensmål med særligt fokus på det mål, som handler om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Efter gennemført kursus kan du:· Bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen. · Understøtte den grønne omstilling med fokus på affaldssortering, genanvendelse, energirigtig produktion, håndtering af spild, reducering af ressourceforbrug samt overholdelse af miljøstandarder og krav.