Kurser inden for

Bæredygtig produktion

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 17. maj 2023
Startdato 22. maj 2023
Slutdato 23. maj 2023
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1409,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1409,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.00-14.24
Beskrivelse Kurset afholdes på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741049554-2302
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 66
66 ledige pladser
Fag til kurset:
Bæredygtig produktion
Skolefagkode: 49554
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
På dette kursus lærer du om bæredygtig produktion og at se forbedrings- og optimeringsmuligheder samt udarbejde idéforslag inden for egen jobfunktion/virksomhed/branche.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om bæredygtighed i relation til produktionen. · Viden om FNs 17 verdensmål med særligt fokus på det mål, som handler om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Efter gennemført kursus kan du:· Bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen. · Understøtte den grønne omstilling med fokus på affaldssortering, genanvendelse, energirigtig produktion, håndtering af spild, reducering af ressourceforbrug samt overholdelse af miljøstandarder og krav.