Menu

Kurser inden for

Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 14. juni 2024
Startdato 17. juni 2024
Slutdato 19. juni 2024
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 624,00 kr.
Pris for ledige 1869,85 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1869,85 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afholdes på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045214-2401
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling
Skolefagkode: 45214
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 624,00 kr.
Pris for ledige: 1869,85 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1869,85 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Efter kurset kan du på det operative ledelsesniveau identificere og planlægge optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling samt til indsatser, virksomheden har valgt.

Indhold:
Deltageren kan anvende viden om grøn omstilling - herunder de 17 verdensmål - konkret i forhold til forretningsudvikling.Deltageren har viden om almindeligt kendte ledelsesteorier med henblik på optimering af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer - herunder FLOW, spild, flaskehalse og lignende.Deltageren kan på det operationelle ledelsesniveau identificere og planlægge optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling samt til indsatsområder, virksomheden har valgt.Deltageren kender betydningen af og kan identificere og registrere valide data, som kan give indikationer om fremskridt.Deltageren kan motivere og inddrage medarbejderne i virksomhedens indsatser for bæredygtig forretningsudvikling, herunder skabe bevidsthed om hvordan virksomhedens indsatser bidrager til bæredygtig samfundsudvikling og relevante verdensmål.