Menu

Kurser inden for

Naturpleje med græssende dyr

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M.
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 4576,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4576,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email Kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Naturpleje med græssende dyr
Skolefagkode: 49758
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1040,00 kr.
Pris for ledige: 4576,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4576,50 kr.

Målgruppe
Målgruppe for kurset er beskæftiget med naturpleje som har behov for viden og færdigheder omkring græssende dyr og deres anvendelse i naturplejen.

Formål:
Deltageren opnår viden og færdigheder omkring græssende dyr som anvendes i naturplejen. Deltageren opnår bl.a. viden om mulighederne for anvendelse forskellige græssende dyr til naturplejen, forskellige græssende husdyrs kendetegn og pasningskrav, almindelige sygdomstegn for græssende husdyr, forskellige græssende husdyrs næringsstofbehov og lovgivning for naturpleje med græssende dyr

Indhold:
Deltageren kan varetage pasning af græssende husdyr i forbindelse med naturpleje Deltageren kan varetage publikumskontakt og formidling omkring naturpleje med græssende dyr I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: - forskellige naturtyper og mulighederne for anvendelse forskellige græssende dyr til naturplejen- forskellige græssende husdyrs anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav- almindelige sygdomstegn, velfærd og adfærd for græssende husdyr- forskellige græssende husdyrs næringsstofbehov, fodermidler og krav til foderkvalitet- lovgivning for naturpleje med græssende dyr