Menu

Murer

Anvendelse af bygge- og anlægstegninger

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Pris for ledige 1783,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1783,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB! Kurset oprettes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni K. Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Skolefagkode: 45542
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1783,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1783,25 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Formål:
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning.

Indhold:
Deltagerne kan: - Læse og forstå tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer. - Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser til planlægning og udførelse af arbejdet samt opmåling af materialeforbrug.