Murer

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 23. august 2023
Startdato 24. august 2023
Slutdato 24. august 2023
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 797,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 797,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB! Kurset oprettes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045651-2302
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
16 ledige pladser
Fag til kurset:
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Skolefagkode: 45651
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 797,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 797,00 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse, hvori der forekommer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Formål:
Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Indhold:
Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med farligestoffer og materialer jf. AT´s Bekendtgørelse arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1978 af 27/10/2021. De særlige kvalifikationskrav, der skal opfyldes for at arbejde inden for området fremgår af bekendtgørelsens bilag 9, stk. 2.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde. Efter endt uddannelse skal deltageren1) kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltdampe,2) kende til brugsanvisninger, substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,3) kunne træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen,4) kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inklusiv åndedrætsværn ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og eventuelt kodenummer,5) vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning,6) kende til og anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger,7) kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med asfaltmaterialer og kunne bruge øjenskyllestation, og8) være i stand til at instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold ved asfaltarbejde.I uddannelsens praktiske del skal bl.a. indgå foranstaltninger mod påvirkning og forurening.Personer med gennemført uddannelse for uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde må kun arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde, men ikke med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, hvor der svejses i, sker opvarmning af eller arbejdes med varme bitumenprodukter eller uopvarmede asfaltmaterialer, som indeholder organiske opløsningsmidler.