Tømrer

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

EUC Nordvest, Håndværkervej 11, 9690 Fjerritslev
10. februar 2023 20 ledige pladser
EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
16. december 2022 16 ledige pladser
EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
13. december 2022 Valgt 18 ledige pladser
2. januar 2023 Optaget
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 12. december 2022
Startdato 13. december 2022
Slutdato 13. december 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 1013,35 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1013,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve. Efter bestået kursus udstedes der et DBI certifikat. Beviset skal fornyes hvert 5. år.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045141-2220
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 1013,35 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1013,35 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Indhold:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.