Tømrer

Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 742,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 742,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse NB! Kurset oprettes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Skolefagkode: 45588
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 742,90 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 742,90 kr.

Målgruppe
Personer, der kan blive eksponeret med epoxy- og isocyanatholdige produkter i forbindelse med fugning og samling af bygningselementer.

Formål:
Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger - jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.

Indhold:
Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.Deltagerne kan således sikkerhedsmæssigt forsvarligt anvende fuge- og skummaterialer fra lukkede beholdere i forbindelse med montage af vinduer og døre samt i forbindelse med brøndgravning, montage af sanitetselementer, betonelementer og afløbsbrønde mv. Desuden kan deltagerne håndtere situationer, der kan sidestilles med en fuge, fx limning af lister o.lign.I Bilag 10 om kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater, står der i stk. 2.3 om Fugning af bygningselementer: Efter endt uddannelse skal personen1) kende til sundhedsrisici ved arbejde med produkter til fugning af bygningselementer indeholdende epoxy og isocyanater,2) kende til substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,3) kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og eventuelle andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a. sikkerhedsdatablade, brugsanvisning og eventuelt kodenummer,4) kunne sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil de er fuldt udhærdede, og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt,5) vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning,6) kende til hygiejniske forholdsregler og vide hvilke velfærdsforanstaltninger, der skal være til rådighed, når der arbejdes med epoxy og isocyanater,7) kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanat og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr,8) kende til forsvarlig håndtering, emballering og bortskaffelse af affald, og9) vide, at man skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og eventuel anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og isocyanater.I uddannelsens praktiske del skal bl.a. indgå foranstaltninger mod påvirkning og forurening, affaldshåndtering og hygiejne.Personer med gennemført fugeuddannelse må kun arbejde med fugning med lukkede beholdere, som indeholder epoxy- og isocyanatholdige skum- og fugematerialer, men ikke med andre epoxy- og isocyanatprodukter.