Menu

Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, ambulerende

Gilleleje Fiskeriforenng, Havnen 6, 3250 Gilleleje
4. august 2020 Valgt 3 ledige pladser
Hanstholm Fiskeriforening, Fibigersgade 2, 7730 Hanstholm
15. september 2020 10 ledige pladser
Havnekontoret, Havnen 18, 4673 Rødvig Stevns
1. september 2020 9 ledige pladser
Havnens Velfærdsbygning Hvide Sande, Rødspættevej, 6960 Hvide Sande
15. december 2020 Optaget
Skagen Fiskeriforening, Havnevagtvej 5, 9990 Skagen
3. november 2020 5 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Gilleleje Fiskeriforenng, Havnen 6, 3250 Gilleleje
Tilmeldingsfrist 6. juli 2020
Startdato 4. august 2020
Slutdato 6. august 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Pris for ledige 3002,45 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3002,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler B og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. Generhvervelse af sydgodmsbehandlerbevis, skal ske inden beviset er 5 år gammelt. Er beviset ældre end 5 år, skal der erhverves nyt bevis.
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning ambulerende
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040312-2003
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 10
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, ambulerende
Skolefagkode: 40312
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 3002,45 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3002,45 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som har, eller ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opgraderet sin viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler på skibe med medicinkiste B kan opretholdes.

Indhold:
Deltageren kan anvende det mobile genoplivningsudstyr, anlægge intravenøs kanyle og opsætte drop samt anvende injektionsteknik, anvende procedure for førstehjælp og præhospital sygdomsbehandling, herunder basal genoplivning og hjertestarter. Herudover kan deltageren udføre medicinhåndtering og anvende indholdet i medicinkiste B.

Certificering:
Der afholdes ikke egentlig eksamen, men underviseren vurderer, om deltageren fortsat kan opnå bevis som sygdomsbehandler til medicinkiste B.
Søfartsstyrelsen udsteder fornyet certifikat for medicinkiste B.