Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste C, stationær

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 2. juni 2023
Startdato 5. juni 2023
Slutdato 6. juni 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1651,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1651,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Forudsætninger Kursisten skal være optaget på uddannelsen Erhvervsfiskeriets Søsikkerhedskursus, registreret som erhvervsfisker eller have 24 måneders dokumenteret fartstid.
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste C, Stationær
Kontaktperson Susanne Kynde Poulsen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040315-2303
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 15
10 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste C, stationær
Skolefagkode: 40315
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1651,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1651,40 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste C.

Formål:
Deltageren opnår gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste C.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekommne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende: Standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen. Deltageren har kendskab til medicinkistens organisering og administrationsformer af medicin, medicinens virkning, bivirkninger, forgiftninger og muligheden for allergiske anfald.