Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste B, stationær

EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
8. maj 2023 Valgt 1 ledige pladser
3. juli 2023 7 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 5. maj 2023
Startdato 8. maj 2023
Slutdato 12. maj 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 640,00 kr.
Pris for ledige 3783,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3783,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse, have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler ombord
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, stationær..
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040314-2303
Minimum antal deltagere 4
Maksimum antal deltagere 8
1 ledig plads
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, stationær
Skolefagkode: 40314
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3783,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3783,50 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste B.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekomne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende opretholdelse af kredsløbstryk og åndedræt, standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen med hjælp af simple immobiliseringsteknikker som fx oppustelige skinner.