Menu

Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste B, stationær

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 30. august 2024
Startdato 2. september 2024
Slutdato 6. september 2024
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 4159,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4159,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse, have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler ombord
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, stationær..
Kontaktperson North Sea College
Telefonnr 96919230
Email nsc@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040314-2404
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 10
9 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, stationær
Skolefagkode: 40314
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1040,00 kr.
Pris for ledige: 4159,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4159,50 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste B.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekomne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende opretholdelse af kredsløbstryk og åndedræt, standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen med hjælp af simple immobiliseringsteknikker som fx oppustelige skinner.