Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 22. maj 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 2362,10 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2362,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler B og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. Generhvervelse af sydgodmsbehandlerbevis, skal ske inden beviset er 5 år gammelt. Er beviset ældre end 5 år, skal der erhverves nyt bevis.
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 10
Status
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær
Skolefagkode: 40316
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 2362,10 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2362,10 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som har eller ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opgraderet sin viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler på skibe med medicinkiste B kan opretholdes.

Indhold:
Deltageren kan anvende det mobile genoplivningsudstyr, anlægge intravenøs kanyle og opsætte drop samt anvende injektionsteknik, anvende procedure for førstehjælp og præhospital sygdomsbehandling, herunder basal genoplivning og hjertestarter. Herudover kan deltageren udføre medicinhåndtering og anvende indholdet i medicinkiste B.