Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Slipshavn, 5800 Nyborg
Tilmeldingsfrist 17. januar 2023
Startdato 18. januar 2023
Slutdato 18. januar 2023
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 1177,45 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1177,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler C og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. Generhvervelse af sygdomsbehandlerbevis, skal ske inden beviset er 5 år gammelt. Er beviset ældre end 5 år, skal der erhverves nyt bevis.
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040313-2301
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 15
Mange ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende
Skolefagkode: 40313
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 1177,45 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1177,45 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som har jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste C.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opgraderet sin viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler på skibe med medicinkiste C kan opretholdes.

Indhold:
Deltageren kan indsamle data og kommunikere med Radio Medical samt udføre behandlingsmæssige procedurer med anvendelse af indholdet i medicinkiste C med særligt fokus på ulykker, førstehjælp og basal genoplivning med hjertestarter.