Menu

Medicinkiste

Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Nordvangen 3D, 4220 Korsør
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 1288,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1288,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler C og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. Generhvervelse af sygdomsbehandlerbevis, skal ske inden beviset er 5 år gammelt. Er beviset ældre end 5 år, skal der erhverves nyt bevis.
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende
Kontaktperson North Sea College
Telefonnr 96919230
Email nsc@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende
Skolefagkode: 40313
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 1288,70 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1288,70 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som har jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste C.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opgraderet sin viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler på skibe med medicinkiste C kan opretholdes.

Indhold:
Deltageren kan indsamle data og kommunikere med Radio Medical samt udføre behandlingsmæssige procedurer med anvendelse af indholdet i medicinkiste C med særligt fokus på ulykker, førstehjælp og basal genoplivning med hjertestarter.