Menu

Søsikkerhed

Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 416,00 kr.
Pris for ledige 1813,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1813,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Susanne Pooulsen
Telefonnr 96919230
Email nsc@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk
Skolefagkode: 48533
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1813,80 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1813,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålene retter sig primært mod faglærte og ufaglærte personer, som arbejder i fiskeriet, hvor der arbejdes med fangst og håndtering af fisk og skaldyr, der påtænkes markedsført med mærket for skånsomt fangede fisk.

Formål:
Du lærer på baggrund af viden om kvalitet, mærkning og salg af fisk og skaldyr at håndtere, mærke og sælge skånsomt fanget fisk og skaldyr.

Indhold:
På baggrund ad viden om kvalitet, og hvad der er afgørende for kvaliteten i fangsthåndteringen, kan deltageren sikre kvaliteten af egen fangst af fisk og skaldyr.- Håndtering af korrekt køling og isning, herunder indretning af fartøj- Ubrudt kølekæde/distribution- Effektiv afblødning, herunder indretning af fartøj - Hygiejne, herunder Fødevarestyrelsens minimumsregler for kvalitet, håndtering mv. Deltageren har kendskab til mærkningsordningen for skånsomt fanget fisk's formål og indhold. Deltageren kan desuden afdække årsager til fejl på råvaren, set fra et forbrugerperspektiv ¿ når fisken når frem til forbrugeren, og medvirke til at forebygge disse fremover i fangsthåndteringen.