Menu

Søsikkerhed

Duelighedsprøve i motorpasning - ambulerende

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1340,00 kr.
Pris for ledige 15056,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 15056,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Forudsætninger 6 måneders sejltid efter gældende regler
Beskrivelse Duelighedsprøve i motorpasning, ambulerende. Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Susanne Kynde Poulsen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 6
Status Optaget
Fag til kurset:
Duelighedsprøve i motorpasning - ambulerende
Skolefagkode: 44438
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1340,00 kr.
Pris for ledige: 15056,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 15056,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som motorpasser ombord på fartøjer, hvor maskineffekten ikke overstiger 750KW, eller for at kunne opfylde kravet om duelighedsbevis i motorpasning i forbindelse med det, at kunne være fører på et fiskeskib på 9 - 15 meter. Personer, der søger optagelse på uddannelsen skal kunne opfylde fartstidskravet på 6 måneder.

Formål:
Deltageren er i stand til, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at varetage driften af skibsmaskinanlæg på maksimalt 750KW.

Indhold:
Deltageren kan passe marine motorer på op til 750KW, og opnår Duelighedsbevis i motorpasning.