Fødevarer

Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Simons Bakke 42, 7700 Thisted
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 728,05 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 728,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.00-14.24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99911907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
Skolefagkode: 40443
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 728,05 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 728,05 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i fødevareindustrien.

Formål:
På dette kursus lærer du om årsager til forurening af industrielle fødevarer, og hvordan du skal arbejde for at undgå, at forureningen opstår.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Overholde virksomhedens hygiejneregler i forbindelse med varetagelse af de arbejdsfunktioner, som udføres ved procesindustriel fødevareproduktion. · Udvise en god personlig hygiejne samt benytte rent arbejdstøj og værktøj i forbindelse med varetagelse af arbejdsfunktioner i procesindustriel fødevareproduktion. · Anvende dit kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst, kemisk forurening samt kendskab til fødevarebårne sygdomme til at udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå biologisk, kemisk og fysisk forurening i forbindelse med procesindustriel fødevareproduktion.