Menu

Jord- og landbrug

R2 Autorisation

Bliv autoriseret bekæmper af rotter og mus på egen erhvervsejendom.

Nordic Food College/Morsø Landbrugsskole udbyder i samarbejde med Fjordland en R2-autorisation, så du får du mulighed for at indkøbeopbevare og anvende en række bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom.

Du får tilmed indsigt i den vigtige forebyggelse, lovgivning på området og bekæmpelsen i praksis.

 

R2-autorisationen 

Autorisationen opnås ved at gennemføre et 1-dagskursus og bestå den tilhørende prøve. Kurset varer ca. 7 timer inkl. den afsluttende prøve, som skal bestås.

Prøven er en traditionel multiple-choice prøve i papirform.

R2-autorisationen er gyldig i højst 5 år, men kan herefter fornyes ved gennemførelse af et opfølgningskursus.

Kursusindhold 

Kurset dækker følgende emner: 

 • Lovgivning
 • Biologi og adfærd for gnavere (rotter og mus)
 • Forebyggelse
 • Bekæmpelse i praksis
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)

Adgangskrav til kurset

For at få adgang til kurset skal du kunne opfylde følgende: 

 • Du skal være personlig ejer af den erhvervsejendom, hvor bekæmpelsen skal finde sted. Driver du et ApS eller A/S kan du ikke erhverve en R2-autorisation. Hvis landbruget er drevet som et I/S, kan interessentskabet ikke opnå R2-autorisation, men derimod kan de-/n eventuelle tinglyste ejer/-e af ejendommen opnå personlig autorisation. Det er en forudsætning herfor, at personen er personligt tinglyst som ejer af ejendommen og ikke I/S.
 • Personer med sprøjtecertifikat har adgang til kurset, men også andre kurser kan være adgangsgivende. Du skal i så fald kunne fremvise dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende indgår:
  • Lovgivning om kemikalier
  • Arbejdsmiljø og personlige værnemidler
  • Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter

 

Kursuspris pr. person

Prisen for kurset er kr. 2.500,- + moms, inkl. forplejning og materialer.

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 466,00 ved udstedelse eller fornyelse af en autorisation.           

Bemærk venligst, at denne udgift ikke er indeholdt i kursusprisen, men skal betales separat.

Valgte hold
Kursussted Nordic Food College /Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 2250,00 kr.
Pris for ledige 2250,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2250,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.30-15.30
Forudsætninger -
Beskrivelse -
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 30
Status